Monday , September 21 2020
শেহতীয়া খবৰ

সদৌ অসম গৰিয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলে অখিল গগৈৰ মাতৃক খবৰ লোৱাৰ মুহূৰ্তত

সদৌ অসম গৰিয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলে অখিল গগৈৰ মাতৃক খবৰ লোৱাৰ মুহূৰ্তত ।

ফটো : নেকিব আহমেদ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *